donderdag, 14. juli 2005 - 18:31

Gemeente campers zat op afsluitdijk

De gemeente Wûnseradiel is de kampeerders zat, die jaarlijks op de afsluitdijk neerstrijken om te blijven overnachten. Rijkswaterstaat plaatst daarom in augustus een hoogteboom bij de buitenhaven te Kornwerderzand. Daarnaast wordt de APV van de gemeente Wûnseradiel aangepast waardoor het verboden is hier tussen negen uur ’s avond en zes uur ’s ochtends recreatief te verblijven. Binnenkort worden in Kornwerderzand borden geplaatst waarop dit aangegeven staat.

Medio juni hebben de gemeente Wûnseradiel en Rijkswaterstaat een afsluitboom geplaatst bij de buitenhaven in Kornwerzand. Dit terrein wordt veel gebruikt door campers als overnachtingplaats. Door het plaatsen van deze slagboom moest een einde komen aan deze illegale situatie.

Het is al vele jaren niet toegestaan in de buitenhaven te Kornwerderzand te kamperen. Volgens het bestemmingsplan Afsluitdijk (vastgesteld in 1998), is het terrein niet bestemd voor verblijfsrecreatie.
Ook op grond van de Wet op de Openluchtrecreatie is geen vergunning afgegeven het terrein te gebruiken als kampeerterrein. Rijkswaterstaat heeft ook nooit de intentie gehad om het terrein deze functie te geven. Naleving van de toepasselijke wetgeving, noodzaakt Rijkswaterstaat dan ook een adequate maatregel te treffen om dit gebruik te voorkomen.
Dit is overigens ook in het belang van de kampeerders. Door deze maatregel kunnen ook de eigenaren van de campers de verschillende verboden die gelden om op het terrein te kamperen, niet meer overtreden.

Het APV-artikel is het sluitstuk in de handhaving.
Het huidige artikel 2.1.6.6 van de APV bevat al een verbod om in de openlucht (ook met een motorvoertuig) te overnachten). Om dit verbod effectief te kunnen handhaven is het wenselijk dit artikel te passen door hierin concrete tijdstippen op te nemen. Foto: Jaring Rispens
Provincie:
Tag(s):