donderdag, 8. december 2005 - 18:42

Gemeente Haarlemmermeer in beroep tegen Koninklijk Besluit

Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer gaat een kortgeding aanspannen bij de rechter. Het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer heeft dit donderdag laten weten. Het College is echter van mening dat doorzetting van zijn consequente en consistente beleid leidt tot de noodzaak het schorsingsbesluit ter toetsing voor te leggen aan de rechter.

Ook de door de Minister aangevoerde argumentatie bij het Koninklijk Besluit geeft daartoe aanleiding. Daarom heeft het College zijn advocaat opdracht gegeven een dagvaarding uit te brengen zodat de zaak wordt voorgelegd aan de civiele kortgedingrechter in Den Haag. Naar verwachting zal de zaak in de loop van volgende week worden behandeld, de uitspraak wordt dan binnen twee weken verwacht.

Parallel aan de juridische procedure blijft het college zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de brandveiligheid nemen. De brandweer zal blijven controleren of aan alle brandveiligheidsvoorschriften wordt voldaan.
Provincie:
Tag(s):