dinsdag, 29. november 2005 - 10:50

Gemeente Heerlen weigert bouw-vergunning

De gemeente Heerlen heeft voor het eerst een bouw-vergunning geweigerd op grond van de wet BIBOB.Voor een pand aan de Kempkensweg in Heerlen was vergunning gevraagd voor een verbouwing tot winkel en bakkerij. De aanvraag is geweigerd vanwege een negatief advies van Bureau BIBOB.

BIBOB staat voor Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet is in 2003 ingesteld om gemeenten meer bevoegdheden te geven. Volgens de wet BIBOB kunnen bestuursorganen een aanvraag weigeren of een vergunning intrekken, wanneer ernstig gevaar bestaat dat deze gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen, of uit strafbare feiten verkregen geld te gebruiken.

In dat kader onderzoekt het Bureau BIBOB onder meer de achtergrond van de aanvragers, waarna de gemeente wordt geadviseerd.

'Met de weigering van een bouwvergunning heeft de gemeente Heerlen een succesvolle start gemaakt met de bestuurlijke aanpak van onder meer de georganiseerde criminaliteit. Op deze manier kunnen we voorkomen dat crimineel geld uit bijvoorbeeld drugshandel wordt witgewassen’, aldus burgemeester T. Gresel.
Provincie:
Tag(s):