vrijdag, 2. december 2005 - 11:24

Gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed sluiten intentieovereenkomst Waalfront

Nijmegen

Op donderdag 1 december hebben wethouder P. Depla en de heer P. Wetselaar, algemeen directeur van Rabo Vastgoed BV, de Intentieovereenkomst Waalfront ondertekend.

Daarin staat hoe de gemeente en de vastgoedontwikkelaar gezamenlijk willen komen tot een stedenbouwkundig masterplan voor het nieuwe woongebied aan de Waal, een samenwerkingsovereenkomst en een verdeling van de financiële risico’s.

Paul Depla: “Met het sluiten van deze intentieovereenkomst is weer een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Waalfront bereikt. We onderschrijven hiermee opnieuw dat we vertrouwen hebben in de samenwerking en op volle kracht vooruit willen met het plan voor een nieuw woongebied in Nijmegen-West.�

Momenteel werken beide partijen al aan een voorstel voor het masterplan Waalfront. Of de intentieovereenkomst wordt omgezet in een samenwerkingsovereenkomst hangt af van het raadsbesluit over de voortgang van Koers West in 2006.

Het Waalfront is onderdeel van Koers West, een grootschalige herontwikkeling ten westen van de Nijmeegse binnenstad. Naast de bouw van het Waalfront in het oude havengebied bestaat Koers West uit de aanpak van het bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens en de aanleg van een stadsbrug die de zuidoever verbindt met het nieuwe stadsdeel in Nijmegen-Noord (‘de Waalsprong’).

Het Waalfrontgebied is een kleine 30 hectare groot; er komen 2000 nieuwe woningen en 60.000 m2 voorzieningen zoals horeca- en culturele functies, woon-werkateliers en kleinschalige bedrijvigheid die past bij de woonfunctie.
Provincie:
Tag(s):