zaterdag, 16. april 2005 - 7:47

Gemeente stimuleert verkeersveiligheid aanstaande bromfietsers

Woudenberg

De gemeente Woudenberg biedt jongeren, die van plan zijn om bromfiets of scooter te gaan rijden, de gelegenheid om tegen een gereduceerd tarief een complete opleiding te volgen ter voorbereiding op het CBR examen en het verplichte bromfietscertificaat. Uit cijfers blijkt dat vooral onder 16-jarigen opvallend veel slachtoffers vallen. Met het aanbieden van dit trainingstraject, beoogt de gemeente Woudenberg het aantal ongevallen onder jeugdige bromfietsers terug te dringen. Na het succes in het eerste halfjaar in ondermeer Amersfoort en Leusden richten de gemeentebesturen van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg zich nu eveneens in een persoonlijke brief op de jongerengroep die in de tweede helft van 2005 zestien jaar wordt.

In de brief worden de jongeren geïnformeerd over deze grondige bromfietstraining die gegeven wordt door speciaal opgeleide instructeurs. De opleiding bestaat uit zes theorie- en twee praktijklessen, waarbij verkeersinzicht en de rijvaardigheid centraal staan. Door subsidie van de intergemeentelijke verkeersveiligheidwerkgroep Actie-25% en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht kan de eigen bijdrage beperkt blijven tot slechts € 50,- (plus € 50,- waarborgsom). Dit is inclusief eenmalige examenkosten, uitleen van het lesboek en gebruik van de lesbrommer/scooter. Nadat alle lessen zijn gevolgd en de uitleenmaterialen onbeschadigd zijn ingeleverd ontvangt de cursist de € 50,- waarborgsom weer terug. De gemeente benadrukt dat de opleiding niet tot doel heeft om het bromfietsgebruik te stimuleren, maar om het veiliger te maken.
Provincie:
Tag(s):