maandag, 14. februari 2005 - 21:34

Gemeente Wormerland over de schreef

Wormerland

Vereniging Eigen Huis Huis constateert met verbazing dat de gemeente Wormerland een rekening van € 300,- presenteert aan eigen woningbezitters die een planschadeverzoek indienen. Omdat het behandelen van een planschadeverzoek een verplichte overheidstaak is, heeft de Hoge Raad vorig jaar verboden dat gemeenten hier geld voor in rekening brengen. Een wetsvoorstel om voor planschadeclaims griffierechten te gaan heffen is in behandeling en dus nog niet ingevoerd.

Het is daarom onrechtmatig dat de gemeente Wormerland een voorschot op een mogelijke wetswijziging neemt en de burgers alvast laat betalen. ’De gemeente Wormerland moet hiermee onmiddellijk stoppen en de onrechtmatig geheven leges terugbetalen’, aldus Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis. Planschadeverzoeken zijn schadeclaims die eigen woningbezitters kunnen indienen als door een nieuw bestemmingsplan de waarde van de eigen woning daalt, bijvoorbeeld doordat nieuwbouw het bestaande uitzicht wegneemt of de privacy vermindert. Vereniging Eigen Huis roept eigenwoningbezitters in gemeenten waar leges worden geheven bij het indienen van een planschadeverzoek op om deze misstand te melden op planschade@veh.nl
Provincie:
Tag(s):