woensdag, 28. december 2005 - 15:17

Gemeente zoekt 'typische' naam nieuwe vergaderzaal

Sneek

De gemeente Sneek zoekt een passende naam voor de nieuwe overkapte ontvangstzaal van de Waltastins aan de Marktstraat. De gemeente wil deze openbare ruimte, waarin vergaderingen, ontvangsten en politieke bijeenkomsten kunnen worden gehouden, een historische, ludieke of typisch Sneekse naam geven.

‘Eigenlijk alle namen die de verbondenheid van de gemeente met haar burgers laten zien en/of de gebruiksfunctie, zijn welkom.’ Zegt de gemeente. Iedereen kan zijn of haar suggestie voor 20 januari 2006 inzenden naar de gemeente Sneek t.a.v. het Team Communicatie, Antwoordnummer 2014, 8600 VB Sneek.

Voor de indiener van de naam die uiteindelijk wordt gekozen, heeft het gemeentebestuur een fraaie prijs in petto. Bovendien wordt de winnaar uitgenodigd bij de feestelijke ingebruikname van de nieuwe ontvangstzaal.
Provincie:
Tag(s):