maandag, 5. december 2005 - 12:37

Gemeenten gaan onverantwoord te werk met verkeersveiligheid

Amstelveen

De ANWB vindt dat veel gemeenten bij de inrichting van 30 km gebieden onverantwoord te werk gaan en de regels overtreden. 40% van de gemeenten houdt zich niet aan de regels. De verkeersveiligheid wordt hierdoor in gevaar gebracht aldus de ANWB.

Deze 30 km-zones liggen vaak in kinderrijke woonwijken en rond scholen. Gemeenten zetten in woonwijken en rond scholen 30 km borden neer maar willen vervolgens vaak geen geld uitgeven aan de bijpassende inrichting van de weg.

In de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW) staat dat de in te stellen maximum snelheid in overeenstemming dient te zijn met het wegbeeld te plaatse. Het wegontwerp moet zo zijn dat de gewenste snelheid min of meer wordt afgedwongen.

De bond wil dat gemeenten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geld reserveren om de verkeersveiligheid in 30 km zones te verbeteren door de wegen goed in te richten. Ook zouden gemeenten eigenlijk rond alle scholen goede 30 km- zones moeten komen volgens de ANWB.

Bewust onveilig gedrag moet beboet worden. De ANWB is blij dat de landelijke verkeersofficier van justitie mr. Koos Spee zich inzet voor handhaving op plekken waar mensen zich onveilig voelen. Jammer is dat ook mensen die niet bewust te hard rijden beboet worden. Dit zijn mensen die niet gezien hadden dat ze in een 30 km zone rijden en zich door de weginrichting laten leiden en 50 km per uur rijden. Goede weginrichting kan voorkomen dat extra handhaving nodig is voor die groep die zich niet bewust dat zij de regels ovetreden. Bekend is dat als een 30 km zone die goed is ingericht er heel veel minder verkeersovertredingen worden gemaakt.
Categorie:
Tag(s):