donderdag, 16. juni 2005 - 17:01

Geneesmiddelen in cocaïne

Utrecht

Jaarlijks worden duizenden pillen, poeders en andere drugsmonsters aangeleverd bij de instellingen die deelnemen aan het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Het DIMS onderzoekt welke drugs er in Nederland op de markt zijn en welke nieuwe stoffen er verschijnen. Een van de opvallende zaken sinds 2004 is dat steeds vaker cocaïne wordt aangetroffen die versneden is met geneesmiddelen.

De aanwezigheid van atropine in cocaïne leidde tot de start van een grootschalige waarschuwingscampagne. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2004 van het DIMS met de nieuwste gegevens over de drugsmarkt in Nederland.

Het DIMS bestaat uit een netwerk van 15 Instellingen voor Verslavingszorg waar consumenten hun drugs kunnen laten onderzoeken. In 2004 werden 4495 drugsmonsters aangeboden, het grootste deel hiervan bestond uit XTC-pillen. 97% van alle pillen bevat een XTC-achtige stof. Net als voorgaande jaren zijn er weinig vervuilde pillen op de markt. Het is wel zorgelijk is dat het aandeel pillen met een hoge dosering MDMA, de werkzame stof in XTC, blijft stijgen.

Het afgelopen jaar bevatte één op de tien pillen twee tot drie keer de gemiddelde dosering MDMA. Uit recent onderzoek naar de langetermijneffecten van XTC, blijkt dat het slikken van hooggedoseerde pillen een verhoogd risico geeft op veranderingen in de hersenen. XTC gebruikers worden hiervan op de hoogte gehouden via het DIMS netwerk.

Van de onderzochte cocaïne bleek ruim de helft ook nog andere werkzame stoffen te bevatten. Meestal ging het daarbij om fenacetine, een pijnstiller die in Nederland verboden werd toen bleek dat het bij veelvuldig gebruik nierschade kan veroorzaken. Acuut gevaar trad op toen bleek dat er met atropine versneden cocaïne in omloop was. Door middel van een snelle landelijke waarschuwingsactie heeft DIMS de gevaren hiervan bij het publiek onder de aandacht gebracht. In Nederland zijn, in tegenstelling tot het buitenland, geen dodelijke slachtoffers gevallen na gebruik van deze verontreinigde cocaïne. Wel werden tientallen mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Naast uitgaansdrugs, onderzoekt DIMS ook de softdrugs die in Nederlandse coffeeshops worden verkocht. Onderzocht wordt het THC-gehalte, de werkzame stof in cannabis. De afgelopen 5 jaar is er een stijging te zien van het gemiddelde THC-gehalte in wiet. Het THC-gehalte in de sterkste wietsoorten steeg van 9% in 2000 naar 20% in 2004. Het THC-gehalte lijkt zich nu te stabiliseren rond te 20%.
Provincie:
Tag(s):