woensdag, 2. februari 2005 - 17:50

Genoeg drinkwater onder Flevoland tot 2030

Flevoland heeft genoeg drinkwater. Tot 2030 kan het water gewoon uit het grondwater worden gehaald.
<BR>Dat blijkt uit een onderzoek van de Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Tot die tijd hoeft er niet naar alternatieven te worden gezocht. De huidige wingebieden kunnen gebruikt worden zonder dat er aantrekking van brak/zout grondwater of onacceptabele verdroging van natuurgebieden optreedt.

Het onderzoek is uitgevoerd om te komen tot een plan om de drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen. In het plan zal ook worden ingegaan op de drinkwatervoorziening in Noordelijk Flevoland. Dit deel van de provincie krijgt zijn drinkwater vanuit noordwest Overijssel. De provincie betrekt de omringende provincies en de drinkwaterbedrijven bij het plan, dat in de eerste helft van 2005 wordt afgerond.
© Foto: Fotobureau Tiernego
Provincie:
Tag(s):