maandag, 24. oktober 2005 - 10:55

Gezamenlijke aanpak gezinnen met veel problemen

Groningen

Gemeente en hulpverleningsorganisaties hebben op het 'Protocol ketenzorg multi-probleem gezinnen stad Groningen' ondertekend. Met dit protocol leggen gemeente en instellingen gezamenlijk de verantwoordelijk voor de hulpverlening aan gezinnen met een veelvoud aan problemen vast. Daarbij staan de ontwikkeling en de veiligheid van de kinderen centraal.

Begin 2005 heeft de gemeente onderzocht hoeveel probleemgezinnen er in de stad zijn. Bij ongeveer tweehonderdvijftig gezinnen is sprake van langdurige veelvoudige, complexe problemen. Het zijn problemen als gebrekkige opvoedingsvaardigheden, schulden en problemen van psychische aard.©BON
Provincie:
Tag(s):