woensdag, 11. mei 2005 - 10:48

Goede doelen weigeren inzage jaarverslagen

Amstelveen

De Donateursvereniging Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de bereidwilligheid van goede doelen om hun jaarverslag op te sturen aan geïnteresseerde donateurs. De resultaten zijn alarmerend. Maar liefst 55% van de ca. 400 onderzochte goede doelen voldeed niet aan het verzoek om een jaarverslag op te sturen of weigert zelfs expliciet iedere medewerking.

Het opvragen van een jaarverslag is voor donateurs vaak de enige mogelijkheid om inzicht te krijgen in de werkzaamheden en resultaten van een goed doel.

Voor het onderzoek zijn 392 fondsenwervende instellingen benaderd door studenten en donateurs. In totaal hebben slechts 153 organisaties (39%) netjes het jaarverslag opgestuurd. Ca. 6% verwees door naar een website of andere instantie. Maar liefst 217 goede doelen (55%) voldeden echter, zelfs na een herinnering, niet aan het verzoek om hun jaarverslag op te sturen. 15 goede doelen waren zeer expliciet waarom ze geen medewerking willen verlenen: “Helaas moet ik meedelen dat dit een intern document is en dat wij deze niet aan u kunnen verstrekken�, “Wij sturen u niet ons jaarverslag toe, aangezien we niet weten wat er met deze informatie gebeurt en wat u er mee gaat doen� of simpelweg “Sorry, we hebben er geen meer� zijn enkele van de reacties.Goede doelen aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zijn volgens het CBF reglement verplicht hun jaarrekening ‘te allen tijde aan een ieder op verzoek beschikbaar te stellen’. 156 ofwel 40% van de onderzochte instellingen hebben zo’n Keurmerk of een Verklaring van geen Bezwaar van het CBF.

De CBF doelen reageerden procentueel beter dan de niet CBF doelen: 62% van de CBF doelen stuurde wel een jaarverslag op, ten opzichte van 24% van de niet CBF doelen. Ondanks de verplichting om hun jaarrekening op verzoek beschikbaar te stellen heeft maar liefst 31% van de CBF doelen niet aan het verzoek (inclusief de herinnering) voldaan. De Donateursvereniging heeft hierover een klacht ingediend bij het CBF.

De Donateursvereniging Nederland ziet transparantie als een belangrijke voorwaarde voor een goede verstandhouding tussen donateurs en goede doelen. De vereniging is dan ook zeer teleurgesteld over de uitkomst van dit onderzoek. Goede doelen zijn in Nederland niet wettelijk verplicht om hun jaarverslag openbaar te maken.

De Donateursvereniging pleit voor een wettelijke verplichting voor alle goede doelen om hun jaarverslag in te leveren bij de Kamer van Koophandel en/of een publicatieplicht op internet. Op die manier zijn alle jaarverslagen toegankelijk voor geïnteresseerden en betrokkenen en zijn zij niet langer afhankelijk van de willekeur van het betreffende goede doel.
Om transparante charitatieve verslaggeving te bevorderen reikt de Donateursvereniging samen met PricewaterhouseCoopers jaarlijks de Transparantprijs uit.
Provincie:
Tag(s):