maandag, 14. maart 2005 - 17:18

Gordelgebruik in Gelderland stijgt

Gelderland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland heeft nieuwe onderzoeksresultaten van het gordelgebruik bekend gemaakt. Daaruit blijkt een stijging van het gordelgebruik in 2004, vooral bij kinderen jonger dan 12 jaar. Op de achterbank is de stijging opvallend: 12% in één jaar tijd. Het ROVG verwacht dat een nieuwe campagne vanaf half maart met als symbool Goochem het gordeldier, de draagpercentages nog verder opkrikt.

Gelderland maakt inhaalslag

Het Gelders draagpercentage voorin de auto was in 2004 gelijk aan dat van Nederland. In 2002 liep Gelderland nog 7% achter bij de landelijke cijfers. Er is dus een inhaalslag gemaakt. De gordeldracht voorin de auto bedroeg in 2004 91%, een stijging van 3% in één jaar. 10 Jaar geleden lag dit percentage op slechts 66%. Dat blijkt uit de laatste gordelpeilingen die het bureau Traffic Test uit Veenendaal, in opdracht van het ROVG, heeft uitgevoerd.

Bij de categorie 12 jaar en ouder lag het draagpercentage achterin de auto in 2004 op 50%, een verbetering van 7% ten opzichte van 2003. Bij de categorie kinderen jonger dan 12 jaar lag het draagpercentage op de achterbank in 2004 op 66%, een verbetering van maar liefst 12% ten opzichte van 2003. Saillant detail is dat Gelderse vrouwen wat vaker de gordel gebruiken dan mannen. In 2004 droeg 93% van de vrouwen voorin de auto de gordel tegen 89% van de mannen. Achterin zijn de verschillen nog wat groter: 55% van de vrouwen tegen 45% van de mannen.

Politie en ROVG zetten campagne voort

De intensivering van de politiecontroles vorig jaar in combinatie met de landelijke en regionale gordelcampagne in het voorjaar, die specifiek op kinderen was gericht, lijken vruchten afgeworpen te hebben. De resultaten zijn zo goed, dat is afgesproken met de campagne van Goochem, de knuffel die aan de autogordel gehecht wordt, in 2005 door te gaan.

‘Gordels om, Gigagoed’ richt zich weer op kinderen

Vanaf 10 maart tot 14 juni richt het ROVG zich met de campagne ‘Gordels om, Gigagoed!’ Daar kun je me thuiskomen!’ wederom vooral op basisscholen.
Zij krijgen educatieve informatie met gratis campagnemiddelen die ze kunnen inzetten (Goochems, Goochem-racespellen, folders, posters, raamstickers).
In de genoemde campagneperiode let de politie extra op het gebruik van autogordels door kinderen achterin de auto's in de schoolomgeving.

Goochem is vanaf half maart weer te zien en horen bij Postbus 51, regionale en lokale tv- en radiospots. Het bekende Goochem-liedje wordt dit jaar in een hiphopversie uitgevoerd. Verder zijn er weer attentie- en mottoborden langs de rijks- en provinciale wegen. Ook is er een nieuw spel ‘GiGa Goochem Race’ dat gratis aan basisscholen beschikbaar wordt gesteld.

Andere landen adopteren Goochem

Gordelgebruik is een van de prioriteiten uit het Europese Actieprogramma Verkeersveiligheid. Vanwege het vernieuwende karakter hebben negen andere landen de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geïntroduceerde Goochem in 2005 geadopteerd onder de namen Tatou, Armadillo en Gürteltier. Nederland heeft met Goochem internationaal succes geoogst.

Regels gaan in 2006 veranderen

Vanaf 1 januari 2006 zijn er nieuwe Europese regels voor het gebruik van autogordels. Nu is het zo dat kinderen jonger dan 3 jaar los vervoerd mogen worden op de achterbank als er geen kinderzitje in de auto aanwezig is. Dat mag volgend jaar niet meer. Momenteel moet een kind minstens 12 jaar of 1,50 m. zijn om voorin te mogen zitten met alleen de driepuntsgordel om. In de nieuwe Europese regels wordt dat veranderd. De leeftijd is dan niet meer van belang. Een kind moet dan minstens 1,35 m. zijn. Daarnaast is het niet meer toegestaan het diagonale deel van de gordel achter het lichaam langs te leiden. Om te voorkomen dat de gordel over de hals loopt in plaats van over de schouder, mogen volwassenen die erg klein zijn en kinderen die kort zijn een voorziening gebruiken om de gordel over de schouder te leiden. Tot en met december 2005 gelden de huidige regels.
Provincie:
Tag(s):