zondag, 9. januari 2005 - 12:53

Gratis CD moet ongevallen voorkomen

Den Haag

Het bestelverkeer groeit. De groei van het bestelverkeer is groter dan de groei van personenauto’s en vrachtwagens.
<BR>Van 1986 tot 2000 is het bestelverkeer verdrievoudigd. Niet alleen de aantallen worden groter, ook worden de bestelauto&#039;s steeds groter.
<BR>Doordat vrachtwagenchauffeurs schaars zijn en vrachtwagens niet op alle tijden overal mogen komen is de verleiding groot om terug te grijpen op de grootst mogelijke voertuigen die met een B-rijbewijs bereden mogen worden. Niet alleen het aantal bestelwagens en de grootte van bestelauto&#039;s groeit snel in verhouding tot het overige verkeer, ook het aantal ongevallen met bestelwagens neemt sneller toe dan bij het overige verkeer.

Om dat een halt toe te roepen brengt het ministerie van Verkeer en Waterstaat de Safety Scan vracht- en bestelverkeer op de markt. Deze is, in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties EVO, KNV, TLN en de VERN, door het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkeld om de verkeerveiligheid te verbeteren.

Het rijgedrag van een chauffeur kan sterk beïnvloed worden vanuit het management. De Safety Scan is hiervoor een praktisch hulpmiddel en levert een ondernemer:
• inzicht in het niveau van het veiligheidsbeleid van de onderneming
• een op maat gesneden veiligheidsplan met praktische verbetermaatregelen
• een Safety monitor om schades en boetes te registreren

Er zijn meerdere organisaties die deze Safety Scan gaan inzetten: opleidingscentra, adviesbureau´s, verzekeringsmaatschappijen, provincies en regionale directies van Rijkswaterstaat.

De cd-rom bevat de complete applicatie en een 4 talige demo. (Transport)ondernemers kunnen de Safety Scan gratis opvragen bij de branche-organisaties en via safetyscan@minvenw.nl

Sjaak

© BON / Foto: FBF.nl

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Goederenvervoer.
Categorie:
Tag(s):