maandag, 28. februari 2005 - 12:29

Gratis identiteitsbewijs minima

Damwoude

De gemeente Dantumadeel zal haar inwoners met een minimum inkomen een gratis ID-pas verstrekken. De PVDA diende hiertoe een initiatiefvoorstel in en deze werd vorige week unaniem aangenomen in de raad.

Sinds 1 januari 2005 is iedereen verplicht zich op verzoek van rechtshandhavers te identificeren. Voor veel mensen aan de onderkant van de inkomensgrens zijn de kosten van een identiteitsbewijs een flinke aderlating. Het college van B&W moet binnen twee maanden een voorstel indienen over de te bewandelen route. De vergoeding zal gelden voor minima met eventueel thuiswonende kinderen in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. ©BON
Provincie:
Tag(s):