dinsdag, 21. juni 2005 - 14:22

Gravin koopt kasteel Almere

Almere

Kasteel “Almere�, het prestigieuze project op de bodem van de voormalige Zuiderzee, is de laatste jaren niet in de meest positieve zin in het nieuws geweest. De bouw van het project, kwam door financiële problemen in de zomer van 2002 stil te liggen. Het spookbeeld van een kasteelruïne in Nederlands jongste stad doemde op.

De huidige eigenaar, een dochteronderneming van de Rabobank, heeft het totale object, verkocht aan twee kapitaalkrachtige ondernemingen die beiden in ruime mate beschikken over ervaring en expertise op het gebied van initiëren, ontwikkelen en exploiteren van grotere en bijzondere projecten.

De twee nieuwe eigenaren, die de aankoop en ontwikkeling gezamenlijk ter hand zullen nemen, zullen de verdere realisatie van dit bijzondere project doen plaatsvinden onder de naam die wordt gevormd door de beginletters van beide deelnemers GRA-VIN. Toepasselijker kan het niet voor de realisatie van een replica van een middeleeuws kasteel.

Eén van de nieuwe eigenaren is een vennootschap die wordt bestuurd door J. van der Graaf, een ondernemer die zijn kwaliteiten in de transportsector ruimschoots heeft bewezen en ook op het gebied van ontwikkelen en beleggen in onroerend goed de nodige know-how in huis heeft.

De andere eigenaar is een vennootschap die behoort tot het Vink-concern. Dit concern omvat ondermeer bedrijven die actief zijn in de (her)ontwikkeling van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en sport- en recreatiegebieden en ook werkzaam zijn in de transportsector, betonproductie, weg- en waterbouw, afvalverwerking, recycling en de realisatie van tankstations.

De aankooponderhandelingen hebben geruime tijd geduurd, maar zijn steeds in goede sfeer en op constructieve wijze verlopen. Ook de positieve en resultaatgerichte houding van het gemeentebestuur van Almere en de betrokken functionarissen van die gemeente hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze aankoop.

In eerste instantie zal het kasteelgebouw afgebouwd worden. Voor de overige gebouwen met omliggende terreinen (25 hectare) wordt gedacht aan ontwikkeling ten behoeve van culturele- recreatieve- en/of horeca doeleinden, hoewel andere plannen niet bij voorbaat worden uitgesloten. Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling en realisatie in nauwe samenwerking en in goed overleg met de gemeente Almere zal plaatsvinden.

Hoewel de realisatie met voortvarendheid wordt aangepakt, zal het nog wel even duren voor de bouw daadwerkelijk wordt hervat. Op bestuurlijk niveau moet nog veel besproken worden en ook in technische zin vragen vele aspecten de aandacht.
Provincie:
Tag(s):