donderdag, 10. november 2005 - 13:03

Grensdoorbrekende aanpak voor jongeren

Leeuwarden

Steeds meer jongeren dreigen in de knel te komen in een samenleving, die te weinig aandacht heeft voor 'uitvallers', 'buitenbeentjes' en jongeren die niet in staat zijn 'zich te gedragen'. De reactie is vaak afweer, afkeer of negeren. Op zich begrijpelijk, maar niet erg effectief als het om verandering en verbetering gaat. Willen jongeren meer en betere kansen krijgen en minder het risico lopen in problemen te komen, dan is een andere benadering nodig. Een benadering waarin het ontwikkelen van positieve voorbeelden en activiteiten centraal staat en grensoverschrijdend gewerkt wordt, zo zegt de Frijbuiters Beweging in Leeuwarden.

In Leeuwarden is de afgelopen maanden een Frijbuiters beweging ontstaan van mensen die zich op een grensdoorbrekende wijze inzetten voor jongeren. Deze Frijbuiters zijn werkzaam in verschillende organisaties die zich in Leeuwarden en omstreken met jongeren bezighouden zoals politie, justitie, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, gemeente Leeuwarden, gevangeniswezen en het opvanghuis voor vrouwen.


Gezamenlijk werken ze aan de preventie van probleemgedrag van jongeren en lossen ze (complexe) problemen van jongeren op. De bevlogenheid van de Frijbuiters en het vertrouwen in elkaars kennis en kunde leveren nu al concrete resultaten op. De aanpak is uniek in Nederland, werpt snel vruchten af, behoeft geen financiële investeringen en is bureaucratieloos.

Volgens de beweging is er al heel veel beleid ontwikkeld, er zijn veel goede ideeën, veel organisaties en heel veel mensen die iets voor jongeren doen. Er is alleen weinig samenhang en weinig afstemming. Er zijn teveel losse en elkaar niet opvolgende activiteiten en er lijkt weinig ruimte voor creativiteit.

de Frijbuiters denken dat het anders kan en ook moet. Dat vergt een grensdoorbrekende aanpak, waarbij gedacht wordt in kansen in plaats van bedreigingen. We willen ons inzetten voor het ontwikkelen van meer samenhang en afstemming; tussen de vele activiteiten en ideeën die er zijn en tussen de verschillende organisaties en mensen die zich bezighouden met jongeren. Dat kan ertoe leiden dat initiatieven een breder draagvlak krijgen en goede ideeën en ontwikkelingen niet verzanden. Onze inzet is gericht op preventie èn op directe hulp; voorkomen, dat jongeren in de problemen geraken maar mocht het toch fout gaan, sneller en effectiever in kunnen springen.

De stelling van de Frijbuiters is dat meer beleid niet helpt en er meer nodig is dan goede bedoelingen. Hun stelling is, dat op lokaal niveau mensen, die rond jongeren iets kunnen en willen, elkaar direct moeten weten te vinden én aanspreken.

Initiatiefnemers van de Frijbuiters beweging zijn Kees van Anken (SMO Fryslân), Lucie Visser (Huis voor Jongeren Leeuwarden), Marlise Vroom (Vroom’s Communicatie), Jaap Terhenne (Nationale Nederlanden), Elsbeth Janmaat (Friesland Foods), Johan Vos (Vos Communicatie) en Ramzy el Aridi (Zorg op Maat).
Provincie:
Tag(s):