zondag, 9. januari 2005 - 16:53

Grijs kenteken blijft

Lelystad

De grijskentekenregeling voor bestelauto´s blijft toch voor een deel behouden. In de nieuwe regeling krijgt een ondernemer teruggaaf van de BPM.

Wordt BPM teruggegeven aan de ondernemer, dan heeft hij tevens recht op het verlaagde tarief van de houderschapsbelasting. Wél moet dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Alleen echte ondernemers en zogehete resultaatgenieters kunnen voor deze teruggaaf in aanmerking komen. Resultaatgenieters zijn personen die slechts af en toe zelfstandige arbeid verrichten, waardoor ze door de fiscus niet als zelfstandig ondernemer worden gezien.

Voorwaarden voor de grijskentekenregeling:
• Het moet gaan om de aankoop en het houderschap van een bestelauto;
• De aankoop is verricht door een gekwalificeerde ondernemer;
• De koper gebruikt de bestelauto meer dan bijkomstig duurzaam binnen zijn onderneming;
• De bestelauto behoort tot het ondernemersvermogen;
• De teruggaaf vindt plaatst voor de duur van ten hoogste vijf jaar vanaf de eerste ingebruikname en slechts voor één aaneengesloten periode. Bij verkoop of staking van de onderneming binnen vijf jaar is alsnog BPM verschuldigd.

Ook de resultaatgenieter kan in aanmerking komen voor de grijskentekenregeling; het al of niet vrijgesteld zijn van BTW-heffing doet hierbij niet ter zake

Tevens komt er een bijzondere anti-misbruikregeling voor leasemaatschappijen. Voor gehandicapten die voor hun vervoer zijn aangewezen op een bestelauto blijft het grijze kenteken bestaan. Het gaat hier om bestelauto’s met een “bijzondere inrichting voor gehandicapten�. Zij krijgen een recht op teruggaaf van BPM. Ook houden zij het huidige tarief in de houderschapsbelasting; de verhoging van het bestelauto-tarief met € 76,- per jaar in de houderschapsbelasting per 1 januari 2005 zal niet gaan gelden voor gehandicapten.

De volledige grijskentekenregeling treedt naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2005 in werking.

Sjaak

©BON / Foto: FBF.nl
Categorie:
Tag(s):