vrijdag, 14. januari 2005 - 16:48

GroenLinks wil verkiezing stadsdichter

Nijmegen

De fractie van GroenLinks vindt dat Nijmegen een stadsdichter moet aanstellen, net zoals steden als Alkmaar, Tilburg, Dordrecht en Groningen. GroenLinks zal in de eerstvolgende vergadering van de commissie Algemeen Bestuur aandringen op een officiële verkiezing van een Nijmeegse stadsdichter.

De fractie sluit zich daarmee aan bij een oproep van Marjolein Pieks, die zich al geruime tijd tooit met de officieuze titel ‘Nijmeegse stadsdichteres’. Onlangs heeft zij een openlijke sollicitatie gestuurd naar de gemeenteraad voor een officiële benoeming. Haar brief staat op 19 januari geagendeerd in de commissie Algemeen Bestuur. GroenLinks wil niet zo ver gaan haar meteen aan te stellen; zij zijn voorstander van een open sollicitatieprocedure, waarbij Marjolein Pieks dan uiteraard één van de kandidaten zal zijn.

De partij denkt dat de Nijmeegse literatuurorganisatie “Wintertuin� zeer goed in staat is om namens de gemeente een dergelijke procedure op te starten. Daarnaast moet de Nijmeegse bevolking een stem krijgen in de verkiezing. Te denken valt aan een poëtryslam waarbij het aanwezige publiek bepaalt wie de Nijmeegse stadsdichter wordt. Ook kan worden gedacht aan stemmen via internet.

De gekozen stadsdichter moet voor langere tijd in functie blijven. GroenLinks denkt aan een periode van twee jaar. Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij of zij minstens zes gedichten per jaar schrijft naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. Deze gedichten worden vervolgens gepubliceerd op de gemeentelijke website, in schrijvende lokale media en voorgedragen door de stadsdichter in de gemeenteraad. Ook kan de stadsdichter worden gevraagd op te treden bij begrafenissen van gemeentewege. Dit zijn begrafenissen van overledenen die geen nabestaanden hebben. Na twee jaar dient er een nieuwe verkiezing te komen voor de stadsdichter.

Het is logisch dat de stadsdichter een honorarium krijgt voor zijn/haar werk. In vergelijkbare steden is dat bedrag vastgesteld op 5.000 euro. GroenLinks stelt een gelijksoortig bedrag voor, dat betaalt zou moeten worden uit het potje voor representatie.

De verkiezing van de eerste stadsdichter zou dit jaar nog moeten plaatsvinden zodat de dichter nog kan worden betrokken bij allerlei activiteiten tijdens het feestjaar 2005.

Provincie:
Tag(s):