maandag, 31. januari 2005 - 10:23

Groenste dorp van Nederland gaat voor Europees goud

Oosterbeek

In 2004 werd Oosterbeek het ‘Groenste Dorp van Nederland’. Een titel die de mogelijkheid biedt om in 2005 mee te doen aan de Europese groencompetitie van de Entente Florale.

Oosterbeek gaat dan de competitie aan met dorpen uit 11 deelnemende landen. Het dorp is al gestart met de voorbereidingen omdat Oosterbeek in het kader van deze Europese wedstrijd natuurlijk wéér voor goud gaat.

Er is inmiddels een projectgroep samengesteld die de gemeente Renkum -met name Oosterbeek- naar het behalen van deze gouden, maar ook groene, Europese onderscheiding zal moeten leiden. Daarnaast kunnen inwoners van Oosterbeek die adviezen willen geven aan de gemeente en die de betrokkenheid van andere inwoners bij de competitie willen bevorderen, zitting nemen in een klankbordgroep.

Medio juli 2005 komt de jury van de internationale Entente Florale op bezoek in het dorp Oosterbeek. In het weekeinde van 8-10 september worden tijdens een bijeenkomst in Gyor in Hongarije de uitslagen bekend gemaakt.

Dit alles vraagt natuurlijk wel om de enthousiaste medewerking van alle inwoners van Oosterbeek. Wethouder van Uitert (Natuur, Milieu en Sociale Zaken) gaat er vanuit dat hij daarbij kan rekenen op evenveel inzet en betrokkenheid als vorig jaar.
Provincie:
Tag(s):