dinsdag, 12. juli 2005 - 21:17

Groot draagvlak voor werken met behoud van uitkering

Den Haag

Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor werken met behoud van uitkering als middel om mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan aan de slag te helpen. Gemeenten zouden van deze mogelijkheid meer gebruik kunnen en moeten maken.

Dit staat in de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 'Omdat iedereen nodig is', die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet is overwegend positief over de aanbevelingen van de RWI en deelt de opvatting van de Raad dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat mensen langdurig met een uitkering thuis zitten.

Van Hoof gaat met de RWI overleggen over de opstelling van een praktische handreiking voor gemeenten, waarin de belangrijkste onderdelen van het advies worden uitgewerkt. De RWI heeft een zogenoemde reïntegratieladder opgesteld. De vier sporten van de ladder beschrijven welke reïntegratie-instrumenten geschikt zijn voor welke uitkeringsgerechtigde. Afhankelijk van hoe ver iemand van de arbeidsmarkt afstaat varieert de begeleiding van bijvoorbeeld schuldhulpverlening, vrijwilligerswerk, stages tot een sollicitatiecursus. Het idee achter de ladder is dat iedereen mogelijkheden krijgt om omhoog te klimmen, met uiteindelijk een betaalde baan als doel.
Categorie:
Tag(s):