maandag, 31. oktober 2005 - 10:03

Groot gezondheidsonderzoek naar gezondheid en leefsituatie

Buitenpost

Gezondheid is een zaak die iedereen aangaat! Daarom houdt GGD Fryslân een groot gezondheidsonderzoek onder inwoners van de gemeente Achtkarspelen. Met behulp van een gezondheidsenquête brengt de GGD de gezondheid, de leefgewoonten en de leefsituatie van de bevolking in kaart. Op basis van deze informatie kan de gemeente Achtkarspelen gezondheidsbeleid ontwikkelen of bijstellen.

Circa 10.000 inwoners in Friesland krijgen deze week een gezondheidsenquête in de bus. Het onderzoek wordt gehouden onder inwoners van 19 jaar en ouder. De gemeente Achtkarspelen heeft een gedeelte van de inwoners willekeurig uit het adressenbestand geselecteerd. Al deze personen krijgen rond 2 november een vragenlijst thuisgestuurd. Het is dus mogelijk dat ook u een vragenlijst in de bus krijgt.

De vragen gaan over uw gezondheid, het gebruik van voorzieningen en uw mening daarover. Ook zaken als roken, voedingsgewoonten, alcoholgebruik en sporten komen aan bod. Het beantwoorden van de vragen gebeurt anoniem. Niemand kan achterhalen welke personen welke antwoorden heeft gegeven. Het is een taak van de GGD om regelmatig gezondheidsenquêtes te houden.

De gemeente Achterkarspelen vindt het van groot belang dat iedereen deze vragenlijst invult, zodat voor deze gemeente duidelijk wordt waar de gemeente verbeteringen in de gezondheid en leefsituatie kan aanbrengen.
Provincie:
Tag(s):