vrijdag, 4. februari 2005 - 9:21

Groot onderhoud N797 tussen Garderen en Putten

Arnhem

Verkeershinder van 7 februari tot medio april 2005

De provincie Gelderland start op maandag 7 februari 2005 met het noodzakelijk groot onderhoud van de N797 Putterweg en Garderenseweg tussen Garderen en Putten. De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit asfalteringswerkzaamheden (2 lagen asfalt), het aanbrengen van markeringen en het verhogen van inritten en zijwegen. Bij de aanliggende fietspaden bij hotel Mooi Veluwe en ter hoogte van Garderenseweg 166-168 wordt een fysieke scheiding aangebracht tussen fietspad en rijbaan.

Het werk wordt uitgevoerd in drie fasen. Fase 1 start op 7 februari tot 28 februari, fase 2 van 28 februari tot 24 maart en fase 3 vanaf
25 maart tot medio april. De exacte planning van het werk is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden duren tot medio april.

Fasering
Tijdens fase 1 en 3 is de weg open en wordt het verkeer geregeld met een tijdelijke verkeersregelinstallatie. Tijdens fase 2 (28 februari-
24 maart) is de weg op werkdagen tussen 06.00 en 18:00 uur afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting houdt verband met asfalteringswerkzaamheden op de hoofdrijbaan. 's Avonds en in het weekend is de weg open.
Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. Waar gewerkt wordt aan het fietspad zullen fietsers via het fietspad naar de andere zijde van de weg worden geleid.

Omleiding
Tijdens de afsluiting van de weg in fase 2 (op werkdagen van 28 februari tot 24 maart tussen 06.00-18.00 uur) wordt een omleidingsroute aangegeven. Doorgaand rijverkeer wordt omgeleid via Voorthuizen, langs de N303, N344 en N310 vice versa. Deze omleiding is ter plaatse met borden aangegeven. De aanwonenden zijn bereikbaar via Garderenseweg en de Putterweg, afhankelijk van waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit wordt ook met borden aangegeven aan het begin en aan het einde van het werk.

Weekbericht tijdens fase 2
Tijdens fase 2 zal de aannemer een weekplanning afgeven aan de aanwonenden, zodat duidelijk is welk deel van de N797 daadwerkelijk wordt afgesloten. Het is mogelijk deze weekplanning via de email te verkrijgen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar r.ovaa@prv.gelderland.nl onder vermelding van weekbericht N797. De provincie Gelderland zal deze weekplanning ook op haar website plaatsen.
Provincie:
Tag(s):