zondag, 4. december 2005 - 16:17

Grootste munitieruiming sinds WO II voltooid

Texel

De Mokbaai op Texel is weer vrij van munitie. In 2002 en 2003 werden tijdens het weer op diepte brengen van een gedeelte van de zwaaikom in de Mokbaai bij de Joost Dourleinkazerne, diep in de bodem grote hoeveelheden oude munitie aangetroffen.

Van 7 februari tot en met 24 november 2005 is hard gewerkt om die te verwijderen. Eerst bracht de marine het gebied magnetometrisch in kaart. Daarbij worden verstoringen van een magnetische veld gemeten, die duiden op de aanwezigheid van ijzer. Bij grote uitslagen kwamen de duikers van de Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine in actie om de objecten boven water te halen. Bij kleine verstoringen, die duidden op losse granaten, werd het slib opgebaggerd en gezeefd, zodat de projectielen overbleven.

In totaal is tijdens de werkzaamheden 75.000 m3 los slib weggebaggerd, en zijn er 5.331 stuks niet gesprongen explosieven geborgen, en 359 kg los rookzwakbuskruit. Hiermee was het een van de grootste munitieruimingen in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Overigens ging het bijna uitsluitend om 105 mm granaten van Duitse makelij uit WO II. Daarnaast werden er ankers en onderdelen van loodsen aangetroffen en restanten van drie Dornier watervliegtuigen die in 1940 en 1943, toen de Mokbaai een vliegkamp was, in brand waren geschoten. Een deel van de toestellen is destijds al geborgen.

Al met al lijkt het er sterk op dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de bezetters hun voorraden in de Mokbaai hebben gedumpt, om te voorkomen dat het materiaal in geallieerde handen zou vallen.
Na 60 jaar is de Mokbaai ontdaan van haar erfenis van de oorlog. De historisch interessante vondsten zijn geschonken aan musea op Texel.
Provincie:
Tag(s):