maandag, 23. mei 2005 - 9:13

Grote brand afvalverwerkings-bedrijf

Amsterdam

In de nacht van zondag op maandag heeft een grote brand gewoed bij afvalverwerkingsbedrijf Icova aan de Kajuitweg te Amsterdam. De brand ontstond rond 01.45 uur en om 05.00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brand ontstond in een grote loods waar bedrijfsafval lag.

Het betrof voornamelijk papier, karton en textiel. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De rook trok over Zaandam en Purmerend, vanuit deze gemeenten kwamen enkele tientallen telefoontjes binnen met klachten over stank.
De brandweer heeft de Adviseur Gevaarlijke Stoffen ter plaatse laten komen, om metingen te verrichten. Hoewel er bij iedere brand gevaarlijke stoffen vrijkomen, bleek uit de metingen dat de concentratie minimaal was.

De brandlucht was wel duidelijk te ruiken. De brand werd ontdekt door medewerkers van een naastgelegen bedrijf die direct de brandweer alarmeerden. De brandweer zette meerdere autospuiten en autoladders in en kreeg daarnaast ondersteuning van de blusboot van de havendienst. De brandweer denkt de hele ochtend nog nodig te hebben voor het nablussen.
Provincie:
Tag(s):