zondag, 9. januari 2005 - 10:45

Grote brand houthandel Geldrop

Geldrop

Bij houthandel Delen aan de Burght te Geldrop is Zaterdagavond 8 januari rond 22.30h een grote brand uitgebroken. De brandweer van o.a de korpsen Geldrop, Mierlo en Eindhoven zijn met een 11-tal voertuigen waaronder diverse blusvoertuigen, een grootwatertransport en een ademluchtunit ter plaatse om de uitslaande brand te bestrijden.

Bewoners in de omgeving worden door de politie gemaand deuren en ramen te sluiten i.v.m. de grote rookontwikkeling. In de omgeving bevindt zich het St. Annaziekenhuis, waar men mogelijk ook hinder van de brand zal ondervinden.
Vanwege de ernst van deze prio 1 brand is ook de burgemeester van Geldrop/Mierlo Mw M.J.D. Donders-De Leest aanwezig.
De omvang van de brand was dusdanig groot, dat het gemeentelijk rampenplan deels in werking is gesteld. (Grip3)*. Men onderzoekt of er asbest is vrijgekomen.
Door doortastend optreden van de brandweer kon rond middernacht al het sein 'brand meester' worden gegeven.
Op de plaats van de brand bleef van het bedrijf niet veel meer over dan smeulende resten.

N.a.v. de brand bij Houthandel Delen, hebben direct omwonenden Zondagochtend omstreeks 07.15 uur een tweede bewonersbrief in de bus ontvangen.

Na onderzoek blijkt dat er bij deze brand inderdaad asbestdeeltjes zijn vrijgekomen die in de wijk De Burght zijn terechtgekomen. Het gaat om witte asbest, de minst schadelijke soort.

Om een indicatie te krijgen van de hoeveelheid asbest in de wijk, zal in de loop van de ochtend onderzocht worden om hoeveel asbest het gaat en waar het zich bevindt. Omdat dit pas kan plaatsvinden nadat het licht is, zal pas in de loop van de middag meer bekend zijn.

Om alles goed te coördineren, mogen er tot nader orde geen auto’s de wijk in en wordt bewoners verzocht om de auto te laten staan totdat het gebied weer vrij is gegeven. Alleen in dringende gevallen kan men de wijk verlaten. Bewoners van de wijk wordt verder verzocht niks op te ruimen totdat nadere instructies zijn uitgegeven en voor alle veiligheid kinderen en huisdieren zoveel mogelijk binnen te houden.

Verontruste buurtbewoners kunnen informatie verkrijgen op telefoonnummer: 040-2893893

* Informatie over Grip3 is te raadplegen via deze link: http://www.minbzk.nl/contents/pages/3383/opschaling1.swf

© BON/foto Niels van Rooij
Provincie:
Tag(s):