zondag, 25. september 2005 - 10:32

Grote milieucontrole Flevoland

Regio

Op verschillende locaties in Flevoland heeft de politie van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag met samenwerkende partners gecontroleerd op allerlei aspecten van de milieuwetgeving.
<BR>Uniek was dat alle toezichthouders voor milieuhandhaving gezamenlijk optrokken in het veld. Dit zijn onder andere gemeenten, provincies, waterschappen, politie, brandweer, rijkswaterstaat, Douane, KLPD, AID, natuurbeschermingsorganisaties en de inspectiediensten van VROM en LNV en Rijkswaterstaat.

De landelijke actie waaraan in geheel Nederland meer dan 2.500 toezichthouders en opsporingsambtenaren deel hebben genomen waren onaangekondigd. Er is bijvoorbeeld gekeken naar illegaal afvaltransport op de weg of op het water, wildstroperij, wietplantages, maar ook bedrijventerreinen, industrieterreinen en horecagelegenheden zijn gecontroleerd op milieuovertredingen.

De actie is een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO) in samenwerking met de Stuurgroep Handhaven op Niveau van het Ministerie van Justitie. InfoMil, ondergebracht bij het Landelijk Meldpunt Milieuwethandhaving (LIM), faciliteert en coördineert de gehele 24-uurs Actie in alle provincies. ©BON
Provincie:
Tag(s):