donderdag, 21. april 2005 - 21:16

Grote transport- en milieucontrole

Nijmegen

De politie heeft donderdag tussen 6.30 uur en 13.00 uur in samenwerking met diverse partners - de gemeente Nijmegen, provincie Gelderland, ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, Brandweer, KLPD, Koninklijke Marechaussee, politie Kleef en Openbaar Ministerie - een grote controle gehouden op verschillende locaties in en rond Nijmegen. In totaal zijn 78 controles uitgevoerd op vrachtwagencombinaties en werden 38 processen-verbaal opgemaakt, het meerendeel voor het niet hebben van de juiste vergunningen.
<BR>

De controles vonden plaats langs de snelwegen rond Nijmegen: A50, A73 en A326, in Nijmegen op de Energieweg en bij de Oostkanaalhaven en daarbuiten bij de grensovergangen bij Wyler en Beek.

Er zijn in totaal 38 processen-verbaal opgemaakt, onder andere voor het niet hebben van de juiste vergunningen (10) en Eurovignetten (7). De overige verbalen werden uitgereikt voor diverse zaken waaronder overschrijding van de asdruk (overbelading), overschrijding van de maximale rijtijd, vallende lading, ontbreken van dekzeil, uitstekende delen, overschrijding van lengte of hoogte van het voertuig, snelheidsovertredingen, rijden zonder apk of zonder kenteken en in één geval was het rijbewijs niet in orde.

De politie houdt meerdere keren per jaar dergelijke controles met als doel de naleving van regelgeving in het kader van transport en milieu te bevorderen. De samenwerking met de Duitse politie en de Koninklijke Marechaussee was dit jaar voor het eerst en werd door alle partijen als geslaagd ervaren.Provincie:
Tag(s):