woensdag, 12. oktober 2005 - 20:45

Grote vrachtwagencontrole, 75 % beboet

Moerdijk

Woensdag is onder het vrachtverkeer rondom Moerdijk een grote verkeerscontrole gehouden. Ook op de waterwegen nabij het industrieterrein werd het waterverkeer gecontroleerd. Aan de controle werd meegewerkt door 25 medewerkers afkomstig van Douane, Koninklijke Marechaussee, Inspectie Verkeer en Waterstaat, provincie Noord-Brabant, VROM en het Korps Landelijke Politiediensten Unit Breda en de Unit Zeeuwse Stromen en politie District Breda.

Motoragenten selecteerden vrachtwagens uit het verkeersaanbod op het industrieterrein en de aan en afvoerwegen op de Rijksweg A16 en Rijksweg A17. Op het controle terrein was een carrousel gemaakt waarin de verschillende disciplines samen de controles uitvoerden.
De hoeveelheid transport over water en weg is de laatste decennia sterk toegenomen. Het Industrieterrein Moerdijk herbergt veel transportondernemers. Dagelijks rijden ongeveer 8000 vrachtwagens over het terrein en varen circa 25 vaartuigen door het water.

Gedurende de dag zijn 47 vrachtwagencombinaties gecontroleerd. In 35 gevallen (74 %) maken de gezamenlijke controlediensten proces-verbaal op voor verschillende feiten.

Drie chauffeurs kregen een proces-verbaal voor overtreding van de arbeidstijdenwet en fraude met de tachograaf schijf. Zij kregen boetes van € 440, €440 en € 1540. De vrachtwagen van een chauffeur uit Wit-Rusland is uit het verkeer genomen. Het voertuig bleek in een zodanige slechte technische staat dat verder rijden te veel risico met zich mee zou brengen. De man mag pas weer met de vrachtauto de weg op als het voertuig in goede technische staat verkeert.

Een bedrijf beschikte niet over een vergunning van eigen vervoer. Bij zes vrachtwagens ontbraken de bij het internationale verkeer verplichte Eurovignetten. Verder werden nog diverse kleine overtredingen gesignaleerd en beboet. ©BON - archieffoto
Provincie:
Tag(s):