woensdag, 27. juli 2005 - 20:08

GS sommeren Essent

Essent Milieu in Wijster heeft de opdracht gekregen van de provincie om een partij stedelijk afval van het buitenterrein af te halen. De partij afval van 8.000 ton mag volgens de milieuvergunning niet in de buitenlucht worden opgeslagen, ook al voldoen de opslagruimten aan alle eisen. Stedelijk afval kan namelijk zorgen voor stankoverlast of waaivuil, kan vogels of ongedierte aantrekken en er bestaat een brandrisico door broei.

Het college van gedeputeerde staten (GS) heeft Essent vorige week een last onder dwangsom opgelegd met een maximum van 500.000 euro. Beide partijen zijn inmiddels overeengekomen dat het afval wordt afgedekt en zo snel mogelijk wordt gereduceerd tot 3.000 ton.
Provincie:
Tag(s):