donderdag, 17. maart 2005 - 15:47

GS van Fryslân en BFVW op één lijn

Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Friesland en het Hoofdbestuur (HB) van de Bond van Friese Vogelbeschermingwachten (BFVW) hebben donderdagmiddag met elkaar overlegd over de situatie die is ontstaan na de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden over het ‘aaisykjen’ in Friesland. GS en BFVW constateren dat de rechtbank het Friese beschermingsmodel, de trits van het zoeken, rapen en beschermen van eieren, als zodanig heeft erkend en dat deze Friese traditie principieel niet in strijd is met de Europese Vogelrichtlijn.

Voor Friesland is volgens de rechtbank ook geen andere bevredigende oplossing mogelijk. Desondanks is als gevolg van de uitspraak het raapseizoen feitelijk verloren gegaan en het tijdstip waarop dat gebeurt, vinden GS en BFVW hoogst ongelukkig.

Er is vervolgens gezamenlijk geconstateerd dat genoemde trits met de uitspraak feitelijk is doorbroken, omdat na donderdagnacht 0.00 uur het meenemen van eieren niet meer is toegestaan.

Voor de BFVW betekent dit dat de organisatie van de nazorg tot en met het verzamelen van gegevens dit seizoen niet meer gegarandeerd kan worden en dat de Bond dus haar verplichtingen richting GS niet na kan komen. GS hebben begrip voor dit standpunt en het betekent dat ook GS dit jaar niet richting LNV hun rapportageverplichting na kunnen komen.
De uitspraak van de rechtbank geeft alle mogelijkheden om hoger beroep in te stellen. Dat zal zeker gebeuren. ©BON
Provincie:
Tag(s):