woensdag, 27. april 2005 - 13:57

Gulpen-Wittem pilot voor VROM-vergunningen

De gemeente Gulpen-Wittem werd afgelopen dinsdag door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) officieel aangewezen om als pilot-gemeente te fungeren op het gebied van de veranderende vergunningverlening. Gulpen-Wittem is de enige Limburgse gemeente die aan deze proef meedoet.
<BR>Het ministerie van VROM wil in het jaar 2007 tot een integrale vergunning, de omgevingsvergunning, komen. In deze pilot streven de deelnemende gemeentes, milieudiensten en andere overheden naar een betere dienstverlening en kortere procedures.

“Via het Verander- en Verbetertraject waren wij als gemeente al bezig om tot een betere dienstverlening te komen. Dat is dus al een prima basis voor deze pilot. Want we willen, net als het ministerie, tot een integrale aanpak binnen onze eigen organisatie komen. En dat vertaalt zich natuurlijk dan weer verder in die betere dienstverlening� zegt wethouder Jan Bormans van Milieu.

“Neem bijvoorbeeld het renoveren van een oud huis. Dan moet je nu nog een bouwvergunning aanvragen, een aparte sloopvergunning en ook nog eens toestemming om bijvoorbeeld een container op de weg te plaatsen. Vanaf 2007 zou dat allemaal bij één loket en via één formulier moeten kunnen. Met hulp van het ministerie gaan wij ons daar nu al op voorbereiden, zodat wij er in ieder geval klaar voor zijn als de nieuwe regelgeving er in 2007 komt. Zo gaan we bijvoorbeeld onderzoeken hoe we de computerprogramma’s van de verschillende afdelingen kunnen koppelen, zodat je ook daadwerkelijk je vergunning in één systeem kunt invoeren. Het ministerie zal van haar kant proberen om een aantal regelingen te schrappen, om zo tot een vereenvoudiging te komen�, verklaart Maurice Dings, de senior beleidsmedewerker milieu die namens de gemeente de overeenkomst ondertekende.

© BON Gemeente Gulpen-Wittem
Provincie:
Tag(s):