dinsdag, 5. april 2005 - 8:11

Haagse Veerkades vieste straten van Nederland

Den Haag

Milieudefensie en het comité Verboden Doorgang van de bewonersorganisatie ‘Het Oude Centrum’ stappen dinsdag naar de rechter, als de gemeente Den Haag luchtkwaliteit rond de Amsterdamse Veerkade en Stille Veerkade niet snel verbetert. Metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu tonen aan dat de lucht op de Veerkades bij lange na niet voldoet aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. Er is langs geen enkele straat in Nederland zoveel vieze lucht gemeten. De actie maakt deel uit van de campagne ‘Nederland in ademnood’,

waarmee Milieudefensie maatregelen bepleit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Campagneleider Verkeer van Milieudefensie Joris Wijnhoven: ‘De grote boosdoeners zijn het vrachtverkeer dat aan een stuk door dieseldampen de straat inblaast en het doorgaande verkeer dat geen bestemming heeft in de binnenstad en zich vanaf de Utrechtse baan (A12) via de Veerkades een weg baant door de stad. Het plan van aanpak van de gemeente is een lachertje. Daarmee worden de normen op geen stukken na gehaald’.

In een brief aan de gemeente eist Milieudefensie een verbod op vrachtverkeer na 11.30 uur ‘s morgens. Ook moeten streekbussen blijvend worden geweerd van de Veerkades. Bovendien willen de eisers dat er geen verkeer meer van de A12 de Veerkade opkomt. Omdat het afsluiten van de op- en afritten geen gemeentelijke, maar een rijksbevoegdheid is, krijgt ook verkeersminister Peijs een brief. Zolang de normen overschreden worden en er geen maatregelen getroffen worden, wil Milieudefensie dat de Veerkades helemaal afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Als de gemeente en het Rijk niet tegemoet komen aan deze eisen, worden zij voor de bestuurs-rechtbank gedaagd. ‘In plaats van pogingen de werkelijkheid te verbloemen of de normen op te rekken, kunnen bestuurders hun energie beter steken in het nemen van afdoende maatregelen’, aldus Wijnhoven. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over een voorstel van staats-secretaris Van Geel om de normen voor luchtkwaliteit op te rekken.

Milieudefensie hoopt dat de rechtszaak een voorbeeld wordt voor bewoners(groepen) in alle Nederlandse steden waar de normen overschreden worden. Wijnhoven: ‘Ook in Duitse steden stappen milieu- en bewonersorganisaties naar de rechter om hun recht op schone lucht op te eisen.
Als we erin slagen maat-regelen af te dwingen, biedt dat kansen voor iedereen die gedwongen wordt vieze lucht in te ademen.

Dat zet druk op de ketel om tot structurele maatregelen te komen.’ Milieudefensie denkt daarbij aan een kilometerheffing voor vrachtverkeer, het duurder maken van diesel, het verlagen van de maximumsnelheid op stadssnelwegen, haast maken met het schoner maken van motoren (roetfilters verplicht stellen) en het stoppen met het aanleggen van extra asfalt of het uitbreiden van infrastructuur voor Schiphol en de Rotterdamse haven.

©BON / Foto's Ronald Fleurbaij
Provincie:
Tag(s):