woensdag, 16. februari 2005 - 11:37

Handen uit de mouw voor de ww-ers

Den Haag

De komende maanden kunnen duizenden werkzoekenden aan de slag in tijdelijke banen in de land- en tuinbouw. LTO Nederland roept mensen die in WW of WWB zitten op zich te melden bij het project Seizoenarbeid, om vacatures te vervullen die telers momenteel massaal melden. Voor (oogst)werk in open teelten als asperges, aardbeien, kool, bomen en bollen en in teelten onder glas als tomaten, komkommers, paprika, bloemen en planten zijn 15.000 tot 20.000 mensen nodig, schat LTO. Het arbeidsaanbod is gevarieerd,

het (hand)werk vindt meestal in teamverband in de buitenlucht of in grote lichte ruimtes plaats en wordt prima betaald conform de CAO’s Open teelten en Glastuinbouw. Jaarlijks verrichten 100.000 mensen tijdelijk werk in de land- en tuinbouw. Ruim 80 procent van de benodigde krachten werven telers in de eigen regio, maar jaarlijks blijven vele vacatures open staan.

Daarom startten in 2002 LTO Nederland en de Centra voor Werk en Inkomen het project Seizoenarbeid, met steun van de ministeries van SZW en LNV. Doel van het project is ook te zorgen voor legaal aanbod van arbeidskrachten, zodat er geen excuus meer is voor illegale arbeid. De afgelopen jaren was het project succesvol, er werden 5.600 (2002), 8.300 (2003) en ruim 16.000 (2004) vacatures gemeld én vervuld.
Telers melden vacatures als ze onvoldoende mensen vinden.

LTO Seizoenarbeid zoekt eerst of op de Nederlandse arbeidsmarkt geschikte kandidaten beschikbaar zijn. Sinds de inwerkingtreding van de WWB zoekt een bemiddelingsteam speciaal voor de agrarische sector geschikte kandidaten die in de WW of WWB zitten. Dat leverde vorig jaar nog geen 400 mensen op. LTO mikt dit jaar op een hoger aantal.
Als ook binnen de ‘oude EU’ van 15 lidstaten geen kandidaten worden gevonden, worden tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) afgegeven voor arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten. LTO Nederland is van mening dat ook in 2005 geen beperking opgelegd mag worden aan het aantal af te geven TWV’s. Als er onvoldoende aanbod van Nederlandse arbeidskrachten beschikbaar is, moet het werk door arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten verricht kunnen worden.

LTO gaat er tevens van uit dat per 1 mei 2006 ook voor deze arbeidskrachten de tijdelijke blokkade op de Nederlandse arbeidsmarkt zal worden opgeheven en er sprake zal zijn van een vrij werknemersverkeer.©BON
Provincie:
Tag(s):