dinsdag, 15. februari 2005 - 23:25

Hardere aanpak discriminatie

Amsterdam

Politie, justitie en de gemeente Amsterdam gaan de aanpak van discriminatie verder verscherpen en intensiveren zo berichtten zij maandagavond in een gezamenlijk persbericht. Deze aanpak staat in het plan van "Intensivering Discriminatiebestrijding" dat zondag in de Driehoek is vastgesteld. Een verscherpte aanpak van discriminatie is een van de onderdelen van het Actieplan Wij Amsterdammers. De Amsterdamse Driehoek is van mening dat een effectieve bestrijding van discriminatie, zowel door strafrechtelijk als door bestuurlijk optreden,

een duidelijke bijdrage levert aan het vreedzaam en respectvol samenleven in de stad. Discriminatie is een strafbaar feit. De wettelijke regels die door de overheid zijn gesteld moeten worden gehandhaafd; uitsluiting van individuen en groepen moet worden tegengegaan. Het aanpakken van discriminatie kan bijdragen aan het wegnemen van tegenstellingen tussen groepen. Bij de aanpak van discriminatie gaat het om grenzen stellen: wat staan we wel toe en wat niet.

Het gisteren vastgestelde plan van aanpak "Intensivering Discriminatiebestrijding" richt zich vooral op acties, die binnen het politiekorps plaatsvinden.
De regiopolitie Amsterdam-Amstelland is in november 2004 gestart met een training Discriminatie gesignaleerD. Deze cursus is bestemd voor politiemensen die meldingen, aangiftes en klachten behandelen van burgers. Centraal in deze training staat het herkennen/erkennen en op de juiste wijze vastleggen en afhandelen van discriminatie en incidenten, waarbij discriminatie ten grondslag ligt. Voor de eerste training zijn 2300 politiemensen ingedeeld waarvan de helft de cursus al heeft doorlopen. Om de kwaliteit op de districten te bewaken heeft ieder district een specialist in de aanpak van discriminatie.

De politie kan op verschillende manieren worden geconfronteerd met discriminatie. Om te komen tot een eenduidige en professionele aanpak is een protocol ontwikkeld gericht op de professionele houding naar discriminatie, het opnemen van de aangifte, het overleg met het openbaar ministerie en het vervolgonderzoek.

In de aanwijzing discriminatie van het college van procureurs generaal hebben politie en het openbaar ministerie zich een aantal verplichtingen opgelegd waaronder het opnemen van een aangifte bij kennisname van discriminatie en een vervolgonderzoek naar de personalia van de verdachte.
Bestuurlijke aanpak: Intolerant tegen intolerantie
Niet alle discriminatie is via juridische weg aan te pakken. Onderdeel van het probleem is dat intolerant, onfatsoenlijk of respectloos gedrag te maken hebben met omgangsvormen die niet bij wet verboden zijn: een harde aanpak via justitie en politie is in dit kader niet aan de orde. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om discriminerend gedrag in horecagelegenheden, in het onderwijs en tijdens het sporten. In het Actieplan Wij Amsterdammers worden met betrokken partijen maatregelen uitgewerkt om discriminatie gezamenlijk aan te pakken.©BON
Provincie:
Tag(s):