zondag, 20. februari 2005 - 11:15

Hardere aanpak veelplegers

Den Bosch

De politie in het district Den Bosch gaat de komende maanden veelplegers scherp in de gaten houden. Het gaat hier om een groep van zo’n 600 veelplegers waarvan tien procent minderjarig is. Een aantal van hen krijgt een brief van de politie waarin gemeld wordt dat ze bekend staan bij de politie als veelpleger. Omdat verwacht wordt dat deze groep nog wel teruggeleid kan worden op het ‘rechte pad’ wordt aan hen speciale aandacht besteed. Dat zijn dan veelal verslaafden en minderjarigen. In deze brief staat de aanbeveling zich te laten behandelen bij de verslavingszorg of bij instanties die gespecialiseerd zijn in hulp aan jongeren.

Drie medewerkers van een bureau documentatievoorziening zullen dagelijks alle incidenten vastleggen en bestuderen. Op deze manier wordt de informatie over de veelplegers gebundeld en kan men sneller handelen. Bij de samenwerking zijn ondermeer de Raad voor de Kinderbescherming, Welzijnsinstelling Divers, Openbaar Ministerie en de gemeente betrokken. Op deze manier wordt in Eindhoven al een jaar gewerkt, en dat bleek een succes. Omdat de wet sinds enige tijd is gewijzigd, riskeren de veelplegers een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. © Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):