donderdag, 3. november 2005 - 13:37

Heerde start proef met werkervaringsproject

Heerde

De gemeente Heerde biedt inwoners met een uitkering en herintreders extra kansen op de arbeidsmarkt. Via het integratiebedrijf Interstap B.V. kunnen ze geholpen worden aan een werkervaringsplaats.

Dit project begint deze week onder de naam Matchpoint. Het gaat om een experiment dat in eerste instantie een jaar duurt. Het project is met name gericht op uitkeringsgerechtigden maar mensen die in aanmerking komen voor een inkomen via de Algemene nabestaandenwet horen ook bij de doelgroep.

Bedrijven gezocht
Daarbij heeft de gemeente wel de hulp nodig van het bedrijfsleven. Als bedrijven bereid zijn deze doelgroep een stageplaats, opstapbaan of tijdelijk werk te bieden, hebben deze mensen betere kansen in te stromen op de reguliere arbeidsmarkt. Tijdens een bijeenkomst van het Bedrijvencontact Heerde is over dit onderwerp gesproken. En in gezamenlijk overleg is het experiment Matchpoint ontstaan.

De werkervaring kan worden opgedaan met behoud van uitkering (stage) of vanuit een tijdelijk dienstverband met behulp van een gemeentelijke loonkostensubsidie (opstapbaan). Misschien behoort zelfs een direct regulier dienstverband tot de mogelijkheden. De gemeente hoopt op medewerking van het bedrijfsleven.

Zodra de gemeente een kandidaat heeft, zal een vaste begeleider van het reïntegratiebedrijf in opdracht van de gemeente naar een geschikte werkervaringsplaats zoeken.
Provincie:
Tag(s):