donderdag, 3. februari 2005 - 10:43

Heerde verbetert gemeentelijke organisatie

Heerde

Inwoners, bedrijven en instellingen zullen merken dat de dienstverlening van de gemeente Heerde vanaf 1 maart verandert. Loketfuncties worden zoveel mogelijk samengevoegd en voor de burgers wordt duidelijker bij wie ze moeten zijn. Doel van deze organisatieverandering is meer te werken vanuit de wensen en behoeften van burgers, instellingen en bedrijven.

Ook maakt de gemeente vanaf maart een start met een efficiëntere manier van werken. Het aantal afdelingen wordt teruggebracht van rond de tien naar vier. Daardoor wordt het aantal leidinggevenden ook teruggebracht.

Deze veranderingen volgen onder meer uit het rapport ‘De toekomst met vertrouwen tegemoet’ dat in het voorjaar van 2004 is gepresenteerd. In dit rapport staan acht verbetervoorstellen voor de manier waarop in de gemeentelijke organisatie werd gewerkt. Onder meer als gevolg daarvan is nu gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur.

Vier nieuwe afdelingen
Binnen de vier nieuwe afdelingen Samenlevingszaken, Veiligheid Ruimte Milieu, Openbare Werken en de afdeling Middelen, zijn onderling samenhangende taken bij elkaar gebracht. De nieuwe afdelingen worden aangestuurd door vier fulltime leidinggevenden.

De afdelingen zijn opgebouwd uit diverse teams. Er zijn zoveel mogelijk vergelijkbare werksoorten bij elkaar gevoegd, zoals beleid, uitvoering en loketfuncties. De gehele bedrijfsvoering wordt geregeld door een compacte concernstaf. Die richt zich op het financieel beleid, personeelsbeleid, kwaliteitszorg en toetsing van bezwaarschriften en klachten. In de nieuwe opzet moet duidelijk naar voren komen dat de raad en het college bepalen wàt er moet gebeuren en de ambtelijke organisatie bepaalt hóe dat moet gebeuren.

Vanaf 1 maart
De gemeentelijke organisatie werkt vanaf 1 maart op de nieuwe manier. Vanaf dat moment is er sprake van een lerende organisatie. Knelpunten die al doende naar voren komen worden in de praktijk opgelost. Zo ontstaat al lerende de meest klantvriendelijke en efficiënte benadering. De bedoeling is dat de nieuwe organisatie 1 september van dit jaar haar definitieve nieuwe vorm krijgt.
Provincie:
Tag(s):