woensdag, 2. februari 2005 - 9:46

Heideweek brainstormt over vernieuwing

Ede

Heideweek is hét evenement in Ede. Al jarenlang wordt op dezelfde manier invulling gegeven aan dit evenement. Het bestuur van de Heideweek vindt dat het tijd is voor vernieuwing.

Het Heideweekbestuur is bijeen gekomen om te discussiëren over de toekomst. Tien mensen uit verschillende publieksgroepen waren uitgenodigd: vertegenwoordigers van onder ander kunst, cultuur, recreatie, toerisme, jongeren, sport en muziek. Het bestuur zoekt naar vernieuwende elementen in de Heideweek. Zij organiseert deze bijeenkomst om samen met mensen 'van buiten' vernieuwing te bedenken.

Het bestuur gaf nadrukkelijk aan open te staan voor kritiek. Wat het genodigde gezelschap betreft, zou het bestuur eerst moeten bepalen hoe zij de toekomst van de Heideweek zelf ziet. Moet het een echt volksfeest zijn voor en door Edenaren, of wil je de Heideweek meer nationale allure geven waar veel toeristen op af komen? 'Het ontbreekt nu aan een duidelijke visie,' vond één van de aanwezigen. 'Je moet eerst duidelijk maken wat voor een Heideweek je over een jaar of drie, vier wilt hebben. Dan pas kun je het programma invullen met evenementen die in dat beeld passen.'

Voorzitter Rob Elverding sprak na afloop zijn waardering uit voor de bijdragen van de genodigden. 'Het was een inspirerende avond voor ons allemaal. Veel opmerkingen die ik gehoord heb spreken mij zeer aan. Hier gaan we zeker mee aan de slag,' aldus Elverding. Het bestuur gaat alle suggesties en ideeën die de bijeenkomst heeft opgeleverd, verder uitwerken in concrete activiteiten.

Het Heideweekbestuur heeft de genodigden gevraagd om ook in de toekomst als een soort klankbordgroep te functioneren. De aanwezigen gaven aan daartoe bereid te zijn en op verzoek het bestuur te ondersteunen met ideeën, tips, kritiek en andere waardevolle reacties.
Provincie:
Tag(s):