woensdag, 21. december 2005 - 21:20

Heilig Hartkerk ontruimd, na uiterst brandonveilige situatie

Breda

Na een controle van de Heilig Hartkerk door de brandweer en bouw- en woningtoezicht vorige week, bleek dat er op een dusdanige manier kachels, haarden en andere warmtebronnen zijn geïnstalleerd dat dit bijzonder onveilig is voor de bewoners, zeker in de winterperiode. Daarnaast bevinden zich in de kerk veel brandgevaarlijke materialen als hout, lappen, kleden en zijn er absoluut geen goede vluchtwegen voor de bewoners. In geval van brand zou er ook een zeer gevaarlijke situatie ontstaan voor de omgeving en voor de hulpverleners.

De gemeente heeft de bewoners vanochtend de gelegenheid gegeven om hun persoonlijke bezittingen in te pakken en tijdelijk het pand te verlaten. De gemeente verwijdert vandaag alle brandgevaarlijke spullen en slaat die op. Daarna wordt het gebouw weer vrijgegeven.

De kerk staat al sinds 1985 leeg en wordt al langer door tijdelijke bewoners gebruikt. Na enkele klachten uit de buurt over een onveilige situatie in de kerk en na raadsvragen heeft het college vorige week opdracht gegeven tot een inventarisatie door de brandweer en bouw- en woningtoezicht. Zij troffen daar een uitermate alarmerende situatie aan.

Dit is overigens de eerste keer dat de brandweer van de bewoners toegang kreeg tot het pand voor een controle. De rapportage hiervan is door het college besproken en gaf aanleiding tot snelle actie omdat de veiligheid van de bewoners en de omwonenden in het geding was.

Nadat alle brandgevaarlijke spullen zijn verwijderd wordt de kerk weer vrijgegeven. Zolang de kerk bewoond is, zullen de gemeente en brandweer regelmatig de brandveiligheid gaan controleren.
Provincie:
Tag(s):