donderdag, 27. januari 2005 - 11:26

Herstelwerkzaamheden aan mergelgroeves

Roermond

Komende weken zal worden begonnen met herstelwerkzaamheden aan 50 ingangen van mergelgroeves in het Zuid-Limburgse landschap. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) voert dit uit in samenwerking met de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeve (SOK) en de beheerstichting Ir.D.C. van Schaïk.

Deze werkzaamheden vloeien voort uit een inventarisatieproject van SOK, waarbij de toestand van alle 287 onderaardse grotten zijn onderzocht. Dit onderzoek wees uit dat er o.a. instortingsgevaar dreigde bij een aantal ingangen van de grotten. De uit te voeren werkzaamheden zullen bestaan uit het openmaken van dichtgeslibde ingangen, het herstel of plaatsen van toegangspoorten en het stabiliseren van groevepilaren. Sommige gevaarlijke gebieden zullen zelfs worden afgesloten. Zo wordt de Fallenberggroeve in Maastricht afgesloten wegens instortingsgevaar en wordt de toegangspoort in de Van Schaïktunnel van de St.Pietersberg hersteld.

De mergelgrotten zijn door de eeuwen heen ontstaan door de winning van mergel voor de bouw. De gangenstelsels die zijn ontstaan worden ook gebruikt als vlucht- en bergplaats. Daarnaast vormen de grotten in de winter het thuisdomein voor vleermuizen. De grotten zijn van grote waarde voor de toeristische sector in Zuid-Limburg. Jaarlijks bezoeken honderdduizend mensen de ondergrondse gangenstelsels in het Mergelland. © BON/John Peters
Provincie:
Tag(s):