dinsdag, 8. maart 2005 - 18:03

Herten hebben rust nodig

Almere

In verband met de barre weersomstandigheden heeft Staatsbosbeheer afgelopen weekend besloten het Fluitbos bij Almere tijdelijk voor het publiek te sluiten.
<BR>De dieren die door de dikke sneeuwlaag moeilijk aan voedsel kunnen komen hebben in deze periode al hun reserves nodig.

Wandelaars die van de winterse natuur willen genieten zorgen in deze omstandigheden voor onnodige verontrusting van de herten. Door het steeds weer moeten vluchten krijgen de herten niet de gelegenheid hun bloedsomloop in de spaarstand te zetten en zij kunnen daardoor plotseling sterven.

Bijvoeren van de in kuddes levende dieren is niet mogelijk, omdat dit grote sociale onrust binnen de kudde teweegbrengt, waardoor de dieren juist eerder dood zouden gaan. Om onnodig lijden te voorkomen heeft Staatsbosbeheer extra surveillances ingesteld en zijn er dagelijks meerdere boswachters in het veld. Ook is er - als het nodig - een
dierenarts paraat.
Provincie:
Tag(s):