donderdag, 1. december 2005 - 10:57

Het cellencomplex op Schiphol moet dicht

Haarlemmermeer

Afgelopen maandag heeft een delegatie van het college van de Haarlemmermeer gesproken met de minister van Justitie, de heer Donner, over de brief die de gemeente op 24 november aan de minster heeft gezonden inzake de stand van zaken rond het cellencomplex op Schiphol. Hieruit bleek dat afspraken pas na herhaald controleren en het opleggen van dwangsommen werden nagekomen.

Dit heeft het vertrouwen in de wijze waarop het ministerie omgaat met de veiligheid in de cellencomplexen geschaad.
'Hoewel wij als gemeente niet primair verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de complexen, merken wij steeds opnieuw dat het ministerie pas na aandringen van onze kant, de zaken in orde maakt. In het gesprek van 28 november 2005 heeft de minister ons niet kunnen overtuigen dat de toekomst verbetering zal brengen. De minister staat op het standpunt dat uit onderzoek moet blijken wat de oorzaak van de brand is geweest', aldus de gemeente Haarlemmermeer.

De minister is van mening dat het gebouw voldoet aan alle thans geldende eisen en er geen rechtvaardigingsgrond is tot een andere behandeling van het cellencomplex op Schiphol dan andere cellencomplexen in het land. Mochten de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche en de Raad voor de Veiligheid anders zijn dan zal daar naar worden gehandeld. De gemeente Haarlemmermeer deelt deze conclusie niet en is van mening dat zij daarmee hun bestuurlijke verantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken.

Ook heeft heeft het cellencomplex opnieuw te maken met meer brandstichtingen, nu bij gedetineerde bekend is hoe mogelijk te ontsnappen. De Haarlemmermeer heeft er geen vertrouwen in dat nieuwe voorwaarden de brandveiligheid van het pand kunnen waarborgen en heeft besloten het cellencomplex te sluiten.

Minister Donner heeft vandaag laten weten het onverstandig en ontverantwoord te vinden om bolletjesslikkers elders onder te brengen. Het cellencomplex is juist zo ingericht dat alle medische faciliteiten aanwezig zijn als bolletjesslikkers worden aangehouden.

De brandweer van Schiphol keek donderdagmiddag nieuwschierig toe op de ontwikkelingen die komen gaan.
Provincie:
Tag(s):