vrijdag, 16. december 2005 - 9:42

Hoe snel stijgt het water?

Uden

Vrijdag is met het slaan van de eerste peilbuis het referentiemeetnet voor grondwaterstanden feestelijk geopend. Herstel van natte natuurgebieden, door het verhogen van de grondwaterstand, kan ertoe leiden dat in- en omliggende landbouwpercelen natter worden. In Brabant worden meetnetten ingericht om te bepalen hoe hoog de grondwaterstand stijgt in die landbouwpercelen.

Om de feitelijke effecten te bepalen is in Brabant besloten om meetnetten in te richten op die agrarische percelen. Dhr. Mentink, van de provincie Noord-Brabant sloeg symbolisch de eerste peilbuis de grond in op de Gieterij in Uden. Met de gegevens die met dit meetnet worden verkregen, kan het effect van de vernatting en eventuele schade voor de landbouw worden bepaald.
Provincie:
Tag(s):