maandag, 7. november 2005 - 10:31

Hoger ziekteverzuim onder (ex) arbiedsongeschikten

Arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten met een baan zijn vaker ziek dan een gemiddelde werknemer. Onder arbeidsongeschikten met een baan was het ziekteverzuim 8,9 procent in 2002 en onder ex-arbeidsongeschikten met een baan was het 10,7 procent. Voor alle werknemers kwam het verzuim in dat jaar uit op gemiddeld 5,3 procent. In totaal zijn arbeidsongeschikten en voormalig arbeidsongeschikten met een baan gemiddeld 4 weken niet beschikbaar wegens ziekte. Gemiddeld lag het ziekteverzuim in 2002 op 18 dagen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Werkende ex-arbeidsongeschikten zijn vaker ziek dan personen die nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. In 2002 meldden zij zich anderhalf maal zo vaak ziek als werkende arbeidsongeschikten. Per ziekmelding verzuimden zij minder lang: 25 dagen tegenover 30 dagen.

Het grootste deel van de arbeidsongeschikten en voormalige arbeidsongeschikten met een baan, ongeveer 70 procent, heeft een verzuim dat onder het landelijk gemiddelde van 5,3 procent ligt. De 30 procent met een verzuimpercentage boven het landelijk gemiddelde verzuimt vooral langer.

In de groep voormalig arbeidsongeschikten en personen met een lopende uitkering zitten meer ouderen dan in de totale groep werknemers. Wanneer hiervoor gecorrigeerd wordt daalt het ziekteverzuim met ongeveer een halve procentpunt. Het hogere ziekteverzuim is daarom nauwelijks te verklaren door de hogere leeftijd van de groep.
Categorie:
Tag(s):