woensdag, 20. april 2005 - 15:45

Hogescholen moeten HBO-fraude terugbetalen

Den Haag

De hogescholen, universiteiten en regionale opleidingcentra die teveel subsidie hebben ontvangen, moeten het geld terugbetalen. Dat heeft staatssecretaris Rutte van Onderwijs woensdag in de Tweede Kamer gezegd. De onderwijsinstellingen hebben ruim 60 miljoen euro teveel van de overheid ontvangen. Rutte verzekerde de instellingen dat ze het geld in termijnen mogen betalen. Daarbij zal worden gekeken naar hun vermogenspositie.

Rutte blijft overigens vooralsnog vasthouden aan zijn plannen om te voorkomen dat studenten te lang over hun studie doen. Loopt je studietijd meer dan 5,5 jaar uit, dan gaat je collegegeld fors omhoog tot 4500 euro. Studenten hebben genoeg van de plannen van staatssecretaris Rutte die een beperking wil leggen op de studieduur. Daarom zullen de studenten woensdag 27 april naar de Tweede Kamer gaan om tegen de plannen te demonstreren.

‘Als de plannen zoals ze er nu liggen, doorgaan, komt de kwaliteit van het hoger onderwijs nog sterker onder druk te staan dan nu al het geval is, en zullen studenten worden geconfronteerd met torenhoge collegegelden’, aldus de studenten op de website 27april.nl.

© BON / Foto's Ronald Fleurbaaij / Nico Schouten
Provincie:
Tag(s):