donderdag, 15. december 2005 - 16:34

Honderden bellers bekeurd in 2005

Zaanstreek-Waterland

Ondanks het drieëneenhalf jaar oude verbod om handmatig te bellen, zet de politie in Zaanstreek-Waterland iedere maand weer zo’n honderd automobilisten aan de kant omdat zij met de telefoon aan het oor het verbod overtreden. Hoewel er geen cijfers zijn over het aantal ongelukken als gevolg van het gebruik van de telefoon in de auto, zijn verschillende studies het er over eens dat mobiel telefoneren een gevaarlijke gewoonte is.

Bellers lopen namelijk een vier keer zo hoge kans om bij een ongeval betrokken te raken. Twee op de drie bestuurders zeggen wel eens mobiel te bellen tijdens het autorijden.

De SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) schat dat het gevaarlijke belgedrag jaarlijks enkele tientallen doden en bijna driehonderd gewonden kost.

Hierbij gaat het niet alleen om de bestuurders die de telefoon in de hand houden, maar ook om bestuurders die handsfree telefoneren. Beide groepen bellers zijn zodanig afgeleid dat zij nog trager reageren dan wanneer zij bijvoorbeeld een paar stevige borrels op zouden hebben. Tijdens het bellen hebben bestuurders meestal de neiging langzamer te rijden, ze reageren langzamer op verkeerstekens en missen aanmerkelijk meer richtingborden.

Grote bedrijven als Shell, ExxonMobil en Gasunie hebben hun personeel daarom al verboden om, op wat voor manier dan ook, te bellen tijdens het autorijden.

Uit onderzoek kwam verder naar voren dat bellers vaker dan andere bestuurders ook ander riskant gedrag vertonen. Bestuurders die telefoneren, rijden ook vaker onder invloed, te hard of dragen geen gordel.

Het verbod op handmatig bellen geldt voor alle bestuurders van een motorvoertuig, een bromfiets of een invalidenvoertuig. Alleen als het voertuig stil staat mag wel handmatig gebeld worden. Met 'handmatig’ wordt bedoeld: het in de hand houden, maar ook het tussen oor en schouder geklemd houden, enz. Dit begrip kan dus ruim uitgelegd worden.

Overigens valt het verzenden en ontvangen van SMS-berichten, e-mailen of internetten ook onder het verbod. De boete bedraagt €140,00 voor automobilisten en €40,00 voor bromfietsers.
Provincie:
Tag(s):