vrijdag, 4. februari 2005 - 16:27

'Houd het midden vrij'

Leeuwarden

De provincie Fryslân en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) werken samen aan een veilig watersportseizoen 2005. Op de op vrijdag begonnen beurs 'Boot Holland' in het FEC te Leeuwarden, is het centrale thema van de provincie dan ook het nieuwe Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Daarnaast is ook veel aandacht voor het gebruik van biodiesel in pleziervaartuigen.

Onder het motto ‘Houd het midden vrij!’ benadrukken de toezichthouders van de Provinciale Waterstaat en de Waterpolitie - die dagelijks op het water hun werk doen - de noodzaak om uit de koers van de grote beroepsvaart te blijven, om zo het risico om overvaren te worden te beperken. De provincie neemt veel initiatieven tot het verbeteren van alternatieve vaarroutes buiten de drukkere hoofdvaarwegen om, zoals de ‘Staande mast route’ en de nieuwe ‘Middelseerûte’.
De beurs duurt tot en met woensdag 9 februari.
©BON / foto: DASfotografie

Provincie:
Tag(s):