vrijdag, 18. maart 2005 - 9:14

Huidige opsporing moet anders

Den Haag

In de vrijdag verschenen nota ‘Spelverdeler in de opsporing’ van de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) blijkt dat de huidige opsporingsmethodes van de technische recherche zijn achterhaald en verouderd. De rechtshandhaving zal de komende tien jaar ingrijpend worden beïnvloed door de techniek en forensisch onderzoek. Forensische opsporing zal daarom hoog op de politieke agenda moeten komen, zodat dit soort onderzoek de bewijskracht versterkt en kan dienen als ‘voorspeller’ van criminaliteit. Volgens Bernard Welten hoofdcommissaris en portefeuillehouder binnen de RHC,

is er binnen de politie een cultuuromslag nodig, om de nieuwe technieken die in andere landen al veel worden gebruikt ook hier te gaan gebruiken.

Forensische opsporing richt zich op sporen zoeken, onderzoeken en interpreteren en is gericht op de waarheidsvinding naar de toedracht van een strafbaar feit. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot identificatie van de verdachte, maar ook dienen als opsporingsmiddel of bewijsmiddel. Als bewijs is het meer waard dan de verklaring van mensen. Mensen maken fouten, verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht, maar de verklaring van technische sporen zijn veel zo niet alles zeggend.

Binnen de politie houdt de technische recherche (TR) zich bezig met forensisch opsporen. De TR is van oudsher intern gericht en activiteitgericht. Het forensisch onderzoek binnen de Nederlandse politie heeft geen gelijke tred gehouden met nieuwe ontwikkelingen in de technologie. Kern van de visie van de RHC is dat de komende tien jaar een structurele integratie van technologie zal plaatsvinden in alle aspecten van het politiewerk. De rol van forensische opsporing zal sterk toenemen.

Forensische opsporing is meer dan de nieuwe technieken op het gebied van DNA, waarvoor de laatste tijd veel aandacht was. Het gaat ook over digitale sporen, chemische sporen, biologische sporen. Daarbij worden in de toekomst ook databanktechnologie, wetenschap op de plaats delict (PD) en een biologische snuffelaar ingezet.
De RHC beveelt in de visie aan om flink te investeren om de mogelijkheden voor forensisch onderzoek zo goed mogelijk te benutten Daarvoor is de instelling van een Strategiegroep Technologie en Forensisch Onderzoek nodig, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van BZK en Justitie, het Nederlands Forensisch Instituut, de RHC, de wetenschap en het bedrijfsleven.

De Strategiegroep krijgt een miljoenenbudget om onderzoek uit te voeren naar nieuwe technologische ontwikkelingen en de praktische invoering van technologie en forensisch onderzoek.
Provincie:
Tag(s):