dinsdag, 1. november 2005 - 15:38

Huisvesting seizoensarbeiders

De Zeeuwse gemeenten hebben met de Provincie Zeeland en de ZLTO overleg gevoerd over mogelijke oplossingen rond de eisen voor tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders die werkzaam zijn in de agrarische sector en in de (tulpen)bollenteelt. Aanleiding vormen de gevaarlijke situaties bij de tijdelijke huisvesting en het feit dat de huidige situatie in strijd is met het bestemmingsplan.

Vooruitlopend op de definitieve regelgeving biedt de gemeente Hulst de mogelijkheid om voor het aanstaande oogstseizoen een agrarische camping in te richten en te gebruiken.

De agrarische camping is in feite een specifieke minicamping, die voor een aan één gesloten periode van maximaal 10 weken wordt gebruikt. Daarnaast mag deze uitsluitend door seizoenarbeiders die werkzaam op het eigen agrarisch bedrijf worden gebruikt, danwel op de woon- c.q. bedrijfslocatie van de (tulpen)bollenteler.

Een dergelijke agrarische camping moet op een agrarisch bouwblok liggen. Vrijstelling kan worden verleend voor maximaal 5 kampeermiddelen (inclusief stacaravan en woonunit). De verblijfseenheden dienen direct na de vooraf bepaalde periode (de oogstperiode) te worden verwijderd.

Naast de agrarische camping zijn er nog 2 varianten ontwikkeld, dan wel in ontwikkeling, te weten de Nieuwe Economische Dragers (NED) en de minicamping.

In de NED-variant kan er inpandig, in een nieuw op te richten dan wel in een bestaand pand, een pensionvoorziening worden gerealiseerd met een maximale oppervlakte van 250 vierkante meter. Voor het seizoen 2005 is het nog niet mogelijk van deze variant gebruik te maken. In 2006 wordt in de herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied Noord en Zuid de NED-regeling aangepast.

De mogelijkheid voor het oprichten van een minicamping is nu al opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Noord en Zuid. De minicamping is met opzet niet bedoeld om te gebruiken als een reguliere camping. Het bestemmingsplan geeft daarom ook de kampeermiddelen aan: een tent, tentwagen, camper of caravan waarbij het geen bouwwerk ingevolge artikel 40 Woningwet mag zijn. Hiermee is de plaatsing van een stacaravan uitgesloten.
Provincie:
Tag(s):